DODATNI IN DOPOLNILNI POUK

Dodatni pouk

Učencem od 1. do 9. razreda, ki pri posameznih predmetih dosegajo višje standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in z razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, omogoča doseganje višjih učnih ciljev. Poteka po dogovorjenem urniku.

Dopolnilni pouk

Učencem od 1. do 9. razreda, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje usvojijo temeljne učne cilje. Poteka po dogovorjenem urniku.

Razredna stopnja

Razred Učitelj/-ica Učilnica / kabinet Dopolnilni pouk Dodatni pouk
1. a Lidija Ropotar K P12 torek, 5. ura torek, 5. ura
1. b Simon Podboršek K P12 ponedeljek, 5. ura ponedeljek, 5. ura
1. c Mojca Jontes K P11 torek, 5. ura torek, 5. ura
1. č Anja Repnik K P12 sreda, 5. ura sreda, 5. ura
2. a Helena Repanšek 16 četrtek, predura četrtek, predura
2. b Vida Remškar K P11 ponedeljek, 5.ura ponedeljek, 5.ura
2. c Sabina Osolin 13 sreda, predura sreda, predura
2. č Urška Mihajloska 15 četrtek, predura četrtek, predura
3. a Aleša Vogrinc K P12 sreda, 5. ura sreda, 5. ura
3. b Maja Sršen K P11 sreda, 5. ura sreda, 5. ura
3. c Janja Jeraj K P22 sreda, 5.ura sreda, 5.ura
3. č Tevž Globokar 35 sreda, 5. ura sreda, 5. ura
4. a Darja Kruljec 24 četrtek, predura četrtek, predura
4. b Milena Osredkar 22 ponedeljek, 6. ura ponedeljek, 6. ura
4. c Špela Flajnik 25 torek, predura torek, predura
4. č Simona Hrovat 10 četrtek, predura četrtek, predura
5. a Petra Moravec 21 torek, predura torek, predura
5. b Viktorija Uršnik 23 torek, predura torek, predura
5. c Nada Javh 22 četrtek, predura četrtek, predura
5. č Martina Š. Povšnar P 22 četrtek, predura četrtek, predura

Predmetna stopnja

Učiteljica Razred Dodatni pouk Razred Dopolnilni pouk
Katja Kociper Jančič 5. razred

angleščina

sreda, predura,

uč. 21

Vesna Skerlovnik Horvat 6. razred

matematika

četrtek, predura,

uč. 34

Anica Bekrić

6. razred

 

matematika

četrtek, predura,

uč. 2

 
Mateja Osredkar 6. b in c

slovenščina

ponedeljek, predura,

uč. 26/tur. I

Maja Keržič 6. a in č

slovenščina

torek, predura,

uč. 26/tur. I

Tatjana Knežević

6. razred

 

angleščina

četrtek, 6. ura,

uč. 4/tur. I

6. c in č

angleščina

torek, predura,

uč. 4

Simona Tučman 6. a in b

angleščina

sreda, predura,

uč. 29

Tanja Kozarski 7. razred

matematika

četrtek, predura,

uč. 32

Eva Benedičič 7. razred

matematika

torek, predura,

uč. 8

Mateja Lašič 7. razred

slovenščina

petek, predura,

uč. 5/tur II

Maja Mezgec Kristan 7. razred

angleščina

četrtek, predura,

uč. 3/tur I

7. razred

angleščina

četrtek, predura,

uč. 3/tur II

Tanja Kozarski 8. razred

matematika

četrtek, predura,

uč. 32

 
Ajda Opeka   8. razred

matematika

četrtek, predura,

uč. P1

Doroteja Šporn 8. razred

slovenščina

petek, predura,

uč. 27/tur II

Mateja Osredkar 8. razred

slovenščina

petek, predura,

uč. 26/tur I

 
Katja Kociper Jančič 8. razred

angleščina

ponedeljek, predura,

uč. 3/tur II

Tatjana Knežević 8. razred

angleščina

ponedeljek, predura,

uč. 4/tur II

 
Vesna Skerlovnik 9. razred

matematika

sreda, predura,

uč. 34

   
Tanja Kozarski 9. razred

matematika

sreda, predura,

uč. 32

Urša Oražem 9. razred

slovenščina

ponedeljek, predura,

uč. 28/tur II

Doroteja Šporn   9. razred

slovenščina

ponedeljek, predura,

uč. 27/tur II

Simona Tučman 9. razred

angleščina

ponedeljek, predura,

uč. 29/tur I

Katja Krošelj   9. razred

angleščina

ponedeljek, predura,

uč. 30/tur. I