JUTRANJE VARSTVO

Za učence razredne stopnje je organizirano jutranje varstvo od 6. ure do začetka pouka. V jutranje varstvo se vključijo učenci od 1. do 3. razreda, za katere ste starši na začetku leta najavili zgodnejši prihod v šolo. Za učence 1. razreda je vključitev v skladu z zakonom brezplačna. Učenci razredne stopnje se lahko po pouku vključijo v oddelke podaljšanega bivanja.

 

JUV 01 6.00 – 8.20, uč. 12 Jana Dolenc
JUV 02 7.20 – 7.50, uč. 11

Lidija Ropotar

Kristina Šegel

Majda Hočevar Pleško

Damjana Pogačnik

Marija Medvešek

JUV 03 7.00 – 8.20, uč .14

Mateja Banko

Katja Krošelj

Maja Keržič

JUV 04 7.20 – 8.20, uč. 15

Nada Javh

Janja Jeraj

Darja Kruljec

Vida Remškar

Aleša Vogrinc

JUV 05 7.50 – 8.20, uč. 17

Eva Benedičič

Miha Osredkar

Marija Otoničar

Simona Tučman

Katja Kociper Jančič