– petek, 15. 11. 2019, ob 19.00 v KD Mengeš, Sonce za vse, dobrodelna prireditev za šolski sklad

– ponedeljek, 18. 11. 2019, 17.00 do 19.00, pogovorne ure 1. do 5. razred

– torek, 19. 11. 2019, 17.00 do 19.00, pogovorne ure 6. do 9. razred

– torek, 3. 12. 2019, šolsko tekmovanje iz zgodovine za prijavljene učence

– sobota, 7. 12. 2019, Iskrice v očeh, dobrodelni sejem

– 9. do 13. december 2019, šola v naravi za učence 7. a in 7. c

– 16. do 20. december 2019, šola v naravi za učence 7. b in 7. č

 

Kako raste naša telovadnica? Stanje 7. 11. 2019