– ponedeljek, 14. januar 2019, pogovorne ure, 1., 2., 3. in 5. razred, 17.00 do 19.00

– torek, 15. januar 2019, pogovorne ure, 6. do 9. razred, 17.00 do 19.00

– 14. do 18. januar 2019, zimska šola v naravi za učence 4. c in 4. č, Ribniško Pohorje

– 21. do 25. januar 2019, zimska šola v naravi za učence 4. a in 4. b, Ribniško Pohorje

– sreda, 30. januar 2019, tradicionalna glasbena prireditev Kdor vesele pesmi poje, KD Mengeš

– sreda, 6. februar 2019, šolsko tekmovanje iz znanja fizike za prijavljene učence 8. in 9. razreda