Spoštovani starši,

obveščamo vas, da se zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s
SARS-CoV-2 pouk v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 začasno izvaja prilagojeno in sicer:

  • učenci od 1. do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli,
  • učenci od vključno 6. do 9. razreda se izobražujejo na daljavo (od ponedeljka spremljajte vsebine v spletnih učilnicah).

Katere programe in dejavnosti bomo poleg pouka za učence od 1. do 5. razreda izvajali?
– jutranje varstvo,
– podaljšano bivanje,
– varstvo vozačev,
– šolsko prehrano v celoti za vse prijavljene učence od 1. do 5. razreda,
– neobvezne izbirne predmete (4. in 5. razred),
– dodatno uro športa (1. do 3. razred).

Interesnih dejavnosti (krožkov) ne bomo izvajali.
Ne bomo izvajali nobenih dejavnosti na lokacijah izven šolskega območja.

V popoldanskem času bodo odpovedane tudi vse dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci v šolski avli.

Več informacij vam bomo še posredovali.

O poteku pouka in drugih dejavnosti po jesenskih počitnicah vas bomo pravočasno obvestili.