Verjamemo, da ste/smo vsi veseli, da se vsaj naši najmlajši učenci končno vračajo v šolo. To se bo po sklepu Vlade RS zgodilo v torek, 26. 1. 2021. Na šoli bomo poskrbeli, da se bodo učenci vrnili v varno okolje, hkrati pa se bomo potrudili, da bo vrnitev v rutino šolskega dela postopna. Poleg skrbi za zdravo okolje in preprečevanje možnosti okužbe bomo veliko pozornost namenili počutju otrok in gibanju. Več dejavnosti bomo izvedli na prostem (ustrezna oblačila in obutev).

Zahvaljujemo se vam za vso podporo in pomembno delo, ki ste ga s svojimi otroki opravili v času izobraževanja na daljavo.

Zdaj vas prosimo za podporo in razumevanje tudi ob povratku otrok v šolo. Da bi ponovno odprtje šole potekalo s čim manj težavami, da se seznanite z najpomembnejšimi informacijami in navodili v nadaljevanju. Ker bodo nekatere stvari nekoliko drugačne, kot so bile jeseni, se o pogovorite tudi s svojim otrokom in mu tako olajšate vrnitev v šolo.

RESNIČNO SE VESELIMO PONOVNEGA SNIDENJA Z VAŠIMI OTROCI Z ŽELJO, DA ŠOLSKIH KLOPI DO KONCA ŠOLSKEGA LETA NE ZAPUSTIMO VEČ.

Tako kot se bomo v šoli trudili z upoštevanjem priporočil NIJZ zagotoviti varno in zdravo okolje za otroke, tudi vas naprošamo, da v največji možni meri upoštevate ukrepe ter ravnate samozaščitno do sebe in svojih bližnjih ter tako pripomorete k omejevanju širjenja virusa. Seznaite se lahko še z dopisom pediatrov, ki je pred odprtjem šol namenjen vam, staršem.

Nekaj splošnih stvari

 • Po navodilih MIZŠ bo pouk celega oddelka potekal v eni skupini v matični učilnici – cel oddelek bo en ”mehurček”. Učencev torej ne bomo delili v manjše skupine, bomo pa poskrbeli, da ne bo prihajalo do mešanja učencev iz različnih oddelkov.
 • Učence bo učil-učila njihov-a razrednik-razredničarka (razen v primeru bolniške odsotnosti).
 • Prosimo starše, da presodite, če vaš otrok potrebuje vključitev v JUV in OPB oz. čim bolj realno presodite o času, ko bo otrok vkljućen v ta dva programa. Izvedba obeh programov v ločenih “mehurčkih” predstavlja za šolo velik kadrovski izziv. Da bomo program lahko omogočili, se lahko zgodi, da bo imel otrok v JUV ali OPB učitelje, ki jih ne pozna.
 • Vsak oddelek bo imel svojo skupino OPB – tudi v skupinah OPB torej ne bo prihajalo do mešanja oddelkov.

Ker želimo zmanjšati število stikov različnih oseb znotraj šolskih prostorov, vas prosimo, da razumete odločitev in nas podprete, da učenci v šolske prostore vstopajo sami (starši oz. njihovi spremljevalci jih pospremite samo do vhoda v šolo) in tudi iz šolskih prostorov pridejo učenci sami (starši jih počakate pred šolo). Za učence, ki bodo vključeni v OPB, to pomeni, da bo otrok ob uri, ki ste jo razrednikom sporočili decembra, prišel sam iz šole. Na šoli bomo imeli organizirano dodatno dežurstvo učiteljev, da bo za otroke prehod na nov način lažji. V kolikor je od konca decembra do zdaj pri vas prišlo do kakšne spremembe (npr. pri času odhoda otroka iz OPB), to čim prej sporočite razredniku na njegovo e-pošto.

Ukrepi za omejevanje širjenja v virusa v šoli:

 • V šolo prihajajo samo zdravi učenci: če ima otrok enega ali več naštetih simptomov oz. znakov, ostane doma:
  • povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki.
 • Učenci si bodo večkrat dnevno umivali roke z milom in jih po želji razkužili.
 • Opozarjali in pazili bomo na higieno kašlja.
 • Učilnice bomo večkrat na dan intenzivno zračili. Učenci naj bodo zato ustrezno oblečeni, ker bo v učilnici občasno nekoliko hladneje.
 • Zaščitne maske:
  • Učenci med poukom ne uporabljajo maske.
  • Priporočeno je, da učenci med gibanjem po šoli uporabljajo masko.

Prvi dan šole (torek, 26. 1. 2021)

 • Jutranje varstvo bo organizirano od 7.00 dalje (prijave ste razrednikom oddali konec decembra).
 • Učenci 1. razreda začnejo s poukom ob 8.00.
 • Vsi učenci 2. in 3. razreda začnejo s poukom ob 8.30 (predure v torek ne bo).
 • Učenci prinesejo s seboj šolske potrebščine in copate, če jih nimajo v šoli.
 • Pouk bo potekal po običajnem torkovem urniku.
 • Za prijavljene učence iz 3. razreda dodatna ura športa bo. Zelo priporočamo, da v program prijavite tudi otroke, ki do zdaj niso bili, saj jim boste s tem omogočili prepotrebno potrebo po gibanju. V kolikor želite otroka na novo prijaviti v ta program, o tem pisno obvestite razrednika (e-pošta).
 • Program podaljšanega bivanja bo za učence 3. razreda potekal do 15.00, za učence 1. in 2. razreda pa največ do 16.00.
 • Angleščine za učence 1. razreda v torek ne bo.

Angleščina kot izbirni predmet za 1. razred bo potekala po običjanem urniku.

Šolska prehrana: prijavljenim učencem bomo omogočili malico, kosilo in popoldansko malico. Zajtrka ne bomo mogli zagotoviti.

Učenci bodo malicali v učilnicah. Pri kosilu bomo v šolski jedilnici zagotovili, da bo v prostoru istočasno manjše število učencev. Da bomo kosila ob upoštevanju priporočil NIJZ lahko zagotovili vsem prijavljenim učencem od 1. do 3. razreda, bomo za namen kosil uporabili tudi učilnice v neposredni bližini jedilnice.

Interesnih dejavnosti (krožkov) do nadaljnega ne bomo izvajali. Na šoli ne bo potekala nobena dejavnost, ki jo izvajajo naši zunanji sodelavci ali izvajalci (npr. športni krožki, šah, folklora, ritmična gimnastika…).

Prihod v šolo

 • Učence pospremite samo do vhoda v šolo.
 • Učenci sami vstopajo v šolo. V šoli bodo dežurni učitelji, ki bodo po potrebi pomagali učencem, da se bodo znašli.
 • Učenci se preoblečejo in preobujejo pred svojo učilnico. Garderobnih omaric do nadaljnega ne bodo uporabljali (varnostni ukrep za preprečevanje Covid-19).

Odhod iz šole

 • Starši ne vstopate v šolo,  otroka počakate pred vhodom v šolo (1. razred – pred vhodom prvošolcev; 2. in 3. razred pred vhodom v garderobe na južni strani šole).
 • Učitelj OPB bo otroka ob uri, ki ste jo sporočili razredniku, spustil iz učilnice. Skozi garderobe bo otrok sam prišel iz šole, kjer ga počakate oz. bo sam odšel domov, če ste tako dogovorjeni (ne velja za 1. razred)
 • V kolikor vas ne bo pred šolo, bo otrok do vašega prihoda počakal v garderobi ob pristonosti učitelja.

POMEMBNO
Ure, ob katerih bomo učence spuščali iz OPB so ob: 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 in 16.00 (uro ste za svojega otroka sporočili razredniku konec decembra). V kolikor je prišlo do spremembe, čim prej sporočite razredniku na njegovo e-pošto. Morebitne občasne dnevne spremembe pravočasno sporočite razredniku (zapišite v Načrtujem, učenec pokaže učitelju).

Dostop do šole:

 • Starši, ki pripeljete otroke z avtomobilom, še vedno uporabljate parkirišče pri Kulturnem domu Mengeš.

Pogovorne ure za starše:

 • Pogovorne ure bodo potekale praviloma preko videokonference ali pogovora po telefonu.
 • Za termin se dogovorite z učiteljem.

Šolski kombi

Za učence vozače bo organiziran prevoz s šolskim kombijem po urniku, kot je veljal od začetka šolskega leta. Prevoznik bo poskrbel za ukrepe za zajezitev okužbe. Prosimo, otroka opozorite, da bo na kombiju moral nositi masko in si ob vstopu na vozilo razkužiti roke.

Za konec še opomnik, katere informacije ste razrednikom pošiljali konec decembra. Samo v primeru spremembe, sporočite razredikom po e-pošti.

 • prijave na prehrano (kosilo, popoldanska malica).
 • vključenost v jutranje varstvo (DA/NE, čas PRIHODA).
 • vključenost v podaljšano bivanje (DA/NE, čas ODHODA).
 • ali se bo otrok vozil s kombijem.