DODATNI IN DOPOLNILNI POUK

Dodatni pouk

Učencem od 1. do 9. razreda, ki pri posameznih predmetih dosegajo višje standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in z razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, omogoča doseganje višjih učnih ciljev. Poteka po dogovorjenem urniku.

Dopolnilni pouk

Učencem od 1. do 9. razreda, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje usvojijo temeljne učne cilje. Poteka po dogovorjenem urniku.

RAZREDNA STOPNJA

Razred Učitelj/-ica Učilnica/kabinet Dopolnilni oz. dodatni pouk
1. a Anja Kogovšek K P11 torek, 5. ura
1. b Simon Podboršek K P11 četrtek, 5. ura
1. c Mojca Jontes K P12 četrtek, 5. ura
1. č Anja Repnik K P11 sreda, 5. ura
2. a Urška Petek KP11 torek, predura
2. b Helena Repanšek KP11 petek, predura
2. c Urška Mihajloska 33 četrtek, 5.ura
2. č Sabina Osolin 36 četrtek, predura
2. d Vida Remškar 36 petek, predura
3. a Maja Sršen KP11 petek, 5. ura
3. b Tevž Globokar 36 sreda, predura
3. c Darinka Vode 30 četrtek, predura
3. č Aleša Vogrinc 36 torek, predura
4. a Simona Hrovat 26 četrtek, predura
4. b Špela Flajnik 25 sreda, predura
4. c Darja Kruljec 24 sreda, predura
4. č Milena Osredkar P22 sreda, 6. ura
5. a Viktorija Uršnik 23 torek, 6. ura
5. b Martina Š. Povšnar P22 torek, 6. ura
5. c Petra Moravec 21 torek, 6. ura
5. č Nada Javh 22 ponedeljek, predura

 

 PREDMETNA STOPNJA 

Učiteljica Razred Dodatni pouk Razred Dopolnilni pouk
Anita Bezić Burger 5. razred

angleščina

sreda, predura,

uč. 22

Tjaša Gerbec 6. a, b

matematika

sreda, predura,

uč. 34

Špela Šmitek 6. c, č

Matematika

Torek, predura, uč. 1

6. c, č

matematika

ponedeljek, predura,

uč. 1

Tjaša Gerbec

6. a, b

 

matematika

ponedeljek, predura,

uč. 34

 
Mateja Osredkar 6. a, b

slovenščina

ponedeljek, predura,

uč. 35

Tatjana Knežević 6. a, b

angleščina

petek, predura,

uč. 4/tur.1(6.b) tur.2(6.a)

Doroteja Šporn 6. c ,č

slovenščina

četrtek, predura,

uč. 27/tur.1(6.č) tur.2(6.c)

Simona Tučman 6. c, č

angleščina

torek, predura,

uč. 33

Tanja Kozarski 7. razred

matematika

torek, predura,

uč. 32

Ajda Opeka 7. b in c

matematika

sreda, predura,

uč. P1

Špela Šmitek 7. a in č

matematika

sreda, predura,

uč. 1

Manca Bernot 7. razred

slovenščina

sreda, predura,

uč.27/tur.1

 
Maja Mezgec Kristan 7. razred

angleščina

četrtek, predura,

uč. 3

Učiteljica Razred Dodatni pouk Razred Dopolnilni pouk
Simona Tučman   7. razred

angleščina

četrtek, predura,

uč. 3

Ajda Opeka 8. razred

matematika

četrtek, predura,

uč. P1

 
Tanja Kozarski   8. razred

matematika

četrtek, predura,

uč. 32

Mateja Lašič 8. razred

slovenščina

ponedeljek, predura,

uč. 5

8. razred

slovenščina

torek, predura,

uč. 5/tur. 2

Katja Krošelj 8. razred

angleščina

torek, predura,

uč. 3/tur. 1

Tatjana Knežević 8. razred

angleščina

torek, predura,

uč. 4/tur. 2

 
Eva Benedičič 9. razred

matematika

sreda, predura,

uč. 8

   
Tanja Kozarski 9. razred

matematika

sreda, predura,

uč. 32

Mateja Lašič 9. razred

slovenščina

ponedeljek, predura,

uč. 5/tur. 1

Manca Bernot   9. razred

slovenščina

ponedeljek, predura,

uč. 28/tur. 1

Katja Krošelj 9. razred

angleščina

ponedeljek, predura,

uč. 3/tur. 2

Tatjana Knežević   9. razred

angleščina

ponedeljek, predura,

uč. 4/tur. 2