ŠOLSKI KOLEDAR

Šolski koledar ureja Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole. Osnovna izhodišča za vsako šolsko leto določi minister za izobraževanje, objavljena so na spletni strani MIZŠ.

Začetek pouka je 1. septembra 2022. Zadnji dan pouka za deveti razred je 15. junij 2023, za vse ostale razrede pa 23. junij 2023.

V šolskem letu 2022/2023 bomo v skladu s šolskim koledarjem realizirali 192 dni pouka (deveti razred 186 dni). Delovna sobota bo 3. 12. 2022. Pouka prost dan bo petek, 7. 4. 2023.

Ocenjevalna obdobja

Trajanje

prvo

od 1. septembra 2022 do 31. januarja 2023

drugo

od 1. februarja 2023 do 15. oz. 23. junija 2023

Na koncu prvega ocenjevalnega obdobja učiteljski zbor na konferenci oceni vzgojne in učne dosežke učencev in o njih pisno obvesti starše (razen v 1. razredu). Ob koncu pouka vsi učenci prejmejo spričevalo.

POČITNICE MED ŠOLSKIM LETOM 

POZOR: MIZŠ je tik pred začetkom šolskega leta spremenilo koledar zimskih in počitnic:

– zimske počitnice trajajo od 6. 2. do 10. 2 (in več do 13. 2., ki je po novem koledrju običajen šolski dan – počitnice se skrajšajo za en dan)

– prvomajske počitice trajajo od 26. 4. do 2. 5. (in več od 27. 4. – počitnice se podaljšajo za en dan)

31. oktober—4. november 2022

jesenske počitnice

26. december 2022—2. januar 2023

novoletne počitnice

6. februar—10. februar 2023

zimske počitnice

26. april–2. maj 2023

prvomajske počitnice

 

 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Datumi izvedbe nacionalnega preverjanja znanja (NPZ), ki ga bodo opravljali učenci 6. in 9. razreda:

4. maj 2023: NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred

8. maj 2023: NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

10.  maj 2023: NPZ iz 3. predmeta za 9. razred in NPZ iz angleščine za 6. razred.