POGOVORNE URE

Učitelji in drugi strokovni delavci šole so vam na voljo na dopoldanskih pogovornih urah vsak teden. Predlagamo, da se na pogovorne ure učiteljem vnaprej najavite (lahko prek njihovega e-naslova, ki ga najdete v rubriki spletna učilnica ali s klicem v tajništvo). Spodaj si lahko ogledate razpored dopoldanskih pogovornih ur v šolskem letu 2022/2023.

Trajanje ur, urnik:
predura: 7.35 do 8.20
1. šolska ura: 8.30 do 9.15
2. šolska ura: 9.20 do 10.05
3. šolska ura: 10.25 do 11.10
4. šolska ura: 11.25 do 12.10
5. šolska ura: 12.15 do 13.00
6. šolska ura: 13.05 do 13.50
7. šolska ura: 14.05 do 14.50

Razredna stopnja – dopoldanske pogovorne ure

 

Razred Razrednik/razredničarka, vzgojiteljica Pogovorne ure
1. a Nataša Štebe, Majda Hočevar Pleško četrtek, 0. ura
1. b Jasna Kalan, Špela Štebe ponedeljek, 5. ura
1.c Mojca Jontes, Darinka Vode sreda, 5. ura
1.č Anja Repnik, Kristina Šegel ponedeljek, 5. ura
2.a Urška Mihajloska sreda, 3. ura
2.b Sabina Osolin četrtek, 3. ura
2.c Helena Repanšek ponedeljek, 3. ura
2.č Vida Remškar ponedeljek, 2. ura
3.a Tevž Globokar petek, 3. ura
3.b Tjaša Repnik Kunilo sreda, 5. ura
3.c Urška Petek petek, 2. ura
3.č Maja Sršen sreda, 0. ura
3.d Aleša Vogrinc ponedeljek, 4. ura
4.a Milena Osredkar torek, 5. ura
4.b Špela Flajnik torek, 1.ura
4.c Simona Hrovat četrtek 2. ura
4.č Darja Kruljec ponedeljek, 4. ura
5.a Viktorija Uršnik sreda, 2. ura
5.b Simon Podboršek ponedeljek, 1. ura
5.c Petra Moravec sreda, 4. ura
5.č Martina Šorn Povšnar ponedeljek, 3. ura
 
Predmetna stopnja – dopoldanske pogovorne ure

 

Razred

Razrednik/razredničarka,

učitelj/-ica

Predmet

Pogovorne

ure

6. a Manca Bernot SLJ sreda, 5. ura
6. b Tjaša Gerbec MAT, OGK, UME, MME, ROM torek, 3. ura
6. c Barbara Pavovec MAT ponedeljek, 3. ura
6. č Simona Tučman TJA ponedeljek, 3. ura
7. a Mateja Osredkar SLJ torek, 2. ura
7. b Tatjana Knežević

TJA

 

torek, 4. ura
7. c Doroteja Šporn SLJ, GKL ponedeljek, 3. ura
7. č Petra Berdajs ŠPO, NŠP, PLE, IŠPK, ŠSP petek, 3. ura
8. a Aleš Koštomaj ŠPO, IŠPOD četrtek, 4. ura
8. b Klemen Matkovič GEO, DKE sreda, 3. ura
8. c Eva Benedičič MAT, FIZ sreda, 3. ura
8. č Anja Zof GEO, DKE sreda, 2. ura
9. a Metka Trobec BIO, NAR, ROD ponedeljek, 2. ura
9. b Tomaž Soklič ŠPO, NŠP, ŠZZ, ŠSP petek, 3. ura
9. c Samo Zelko LUM, NUM, LS1, LS2, LS3, FVZ četrtek, 2. ura
9. č Nataša Banko GUM ponedeljek, 3. ura

 

Učitelj/-ica Predmet Pogovorne ure
Urša Oražem SLJ, NI1, NI3, NI2 torek, 2. ura
Anita Bezić Burger TJA četrtek, 4. ura
Judita Rančigaj ŠPO, ŠZZ, ŠSP petek, 3. ura
Tanja Kozarski MAT, FIZ sreda, 5. ura
Katja Krošelj TJA, N1A ponedeljek, 3. ura
Vesna Katarinčič NAR četrtek, 3. ura
Veronica Bajuk ŠI1, ŠI2, ŠI3 po dogovoru
Blaž Žabkar ZGO, GEO, ŽČZ sreda, 4. ura
Anica Bekrić TIT, MAT, OGL četrtek, 2. ura
Nina Urh GOS, SPH torek, 2. ura
Anja Urh SLJ torek, 5. ura
Maja Mezgec Kristan TJA četrtek, 4. ura
Marta Narobe TJA četrtek, 2. ura
Andrej Lah ŠPO, NŠP, ŠZZ sreda, 2. ura
Jure Trček ŠPO, NŠP, ŠSP sreda, 2. ura
Ajda Opeka MAT, TIT, OGK torek, 2. ura
Marija Otoničar NAR, KEM, POK torek, 3. ura
Milan Burkeljca ZGO, RVT torek, 4. ura
Katja Kušar DSP po dogovoru
Vanja Abram DSP po dogovoru
Janja Gonza DSP po dogovoru
Sabina Jurič Šenk DSP po dogovoru
Dušanka Strnad DSP po dogovoru
Nina Kržič DSP po dogovoru
Irma Tratnik DSP po dogovoru
Polona Šetina DSP po dogovoru
Jana Dolenc LABORANTKA, JUV po dogovoru
Sašo Božič NRA, MME po dogovoru
Tatjana Cevec Drolc ZGO po dogovoru

Popoldanske pogovorne ure

Popoldanske pogovorne ure so enkrat mesečno od 17. do 19. ure (datumi pogovornih ur so razvidni v rokovniku Načrtujem). Učitelji razrednega pouka in učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja jih izvajajo ob ponedeljkih, učitelji predmetnega pouka pa ob torkih.