ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

Draga devetošolka, dragi devetošolec!

Tukaj je nekaj POMEMBNIH DATUMOV – ROKOV glede vpisa v srednjo šolo.  POZORNO JIH PREGLEJ, najbolje skupaj s starši!

Ko boste prejeli RAZPIS (v februarju), ga POZORNO PREBERITE  – tam so vse informacije glede vpisa v srednje šole!!!

 

Hkrati pa ti želim veliko motivacije za učenje (daj vse od sebe & dokaži, da zmoreš, saj je še čisto malo do konca devetletke).

Zdaj je čas za intenzivno iskanje informacij, da bo tvoja odločitev za »pravo« šolo in poklic čim bolj premišljena.

 Pa dobrodošel na pogovor! Pri pouku pa se bomo še srečevali glede vsebin poklicne orientacije.   Srečno! vaša pedagoginja Nives Zelenjak

Svetovanje učencem in staršem glede izbire odločitve za nadaljnje šolanje oz. izbire poklica, izpolnjevanje vprašalnikov, obveščanje o dejavnostih – dnevi odprtih vrat na SŠ…  Delo v okviru pouka oz. RUSpremljajte spletno učilnico, oglasno desko v šoli in spletne strani šole.

Osnovna šola

(v sodelovanju z zunanjimi sodelavci)

 

Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih

Srednje šole, Dijaški domovi

11. 2. in 12. 2. 2022

Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ; posredovanje navodil in svetovanje

 

Osnovna šola

 

10. 2. 2022

Roditeljski sestanek s starši (Razpis za vpis v SŠ, šolski sistem, dejavniki poklicnega odločanja, novosti v SŠ, trg dela…)

Osnovna šola

 

Staršem bo posredovano vabilo o točnem terminu

Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to posebni vpisni pogoj, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program športna Gimnazija in Ekonomska gimnazija (š)

Kandidati

 

2. 3. 2022

Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja  kandidatov za športne oddelke programa Gimnazija in Ekonomska gimnazija (š) – izvedba je v teh dneh možna tudi na daljavo, odvisno od odločitve šole

Srednje šole, ki izvajajo programe, za katere je potrebno izpolnjevati posebne  vpisne pogoje

med 11. in 21. 3. 2022

Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)

Srednje šole, ki izvajajo programe, za katere je potrebno izpolnjevati posebne  vpisne pogoje

 

28. 3. 2022

Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2022/2023

Kandidati

4. 4. 2022

Oddati ped. Nini

do 25. 3. 2022 

Javna objava številčnega stanja prijav

(spletna stran MIZŠ)                                                                 

MIZŠ

8. 4. 2022

do 16. ure

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2022/23

Prijavljeni kandidati za vpis

25. 4. 2022

do 14. ure

Obveščanje šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest v SŠ za šolsko leto 2022/23,  javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ)

MIZŠ

24. 5. 2022

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa

Srednje šole

27. 5. 2022

Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol) – možna izvedba tudi na daljavo

Vpis v programe NPI za učence, ki so opravili osnovnošolsko obveznost in zaključili 7. oziroma 8. razred osnovne šole, možen tudi po 24. 6. 2022 – odvisno od razporeda šol

Kandidati, srednje šole

Med 16. in 21. 6. 2022

do 14. ure

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv. MIZŠ ponovno posreduje podatke o prostih mestih za 2. krog

Srednje šole

21. 6. 2022

do 15. ure

Objava spodnjih mej  1. kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ)

MIZŠ

 

21. 6. 2022

do 16. ure

Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka, vnašanje podatkov za 2. krog izbirnega postopka

Kandidati, ki so bili neuspešni

v 1. krogu izbirnega postopka,

Srednje šole z omejitvijo vpisa

24. 6. 2022

do 15. ure

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

Srednje šole

30. 6. 2022

do 15. ure

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka – možna izvedba tudi na daljavo

Kandidati,

srednje šole

1. 7. 2022

do 14. ure

Objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ)

MIZŠ

4. 7. 2022

do 15. ure

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

Kandidati

31. 8. 2022