TEKMOVANJA IZ ZNANJA

         
         

 

 

 

 

KOLEDAR TEKMOVANJ

MESEC DATUM TEKMOVANJE namenjeno učencem:
SEPTEMBER          Šolsko tekmovanje iz znanja logike 3. – 9. razred
OKTOBER   Šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 6. – 9. razred
  Regijsko tekmovanje iz znanja logike 3. – 9. razred
  Šolsko tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje 8. – 9. razred
  Državno tekmovanje iz znanja logike 3. – 9. razred
NOVEMBER   Šolsko tekmovanje iz znanja računalništva – BOBER 2. – 9. razred
  Šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za 8. razred 8. razred
  Šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za 9. razred 9. razred
  Šolsko tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje 8. – 9. razred
  Državno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 6. – 9. razred
  Šolsko tekmovanje iz znanja nemščine za 9. razred 9. razred
  Šolsko tekmovanje v razvedrilni matematiki 2. – 9. razred
  Šolsko tekmovanje iz znanja geografije 6. – 9. razred
DECEMBER   Šolsko tekmovanje  iz znanja zgodovine 8. – 9. razred
  Državno tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje 8. – 9. razred
  Šolsko tekmovanje v znanju astronomije – priznanje Utrinek 6. – 9. razred
JANUAR   Regijsko tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje 8. – 9. razred
  Šolsko tekmovanje v slovenski glasbeni olimpijadi 8. – 9. razred
  Državno tekmovanje v znanju astronomije – priznanje Utrinek 6. – 9. razred
  Državno tekmovanje iz znanja računalništva – BOBER 2. – 9. razred
  Šolsko tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje 8. – 9. razred
  Šolsko tekmovanje o okoljskem znanju EKOKVIZ 6. – 8. razred
FEBRUAR   Šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za 7. razred 7. razred
  Državno tekmovanje v razvedrilni matematiki 6. – 9. razred
  Šolsko tekmovanje v znanju fizike za Stefanovo priznanje 8. – 9. razred
MAREC   Državno tekmovanje iz znanja angleščine za 7. razred 7. razred
  Državno tekmovanje iz znanja angleščine za 8. razred 8. razred
  Državno tekmovanje v slovenski glasbeni olimpijadi 8. – 9. razred
  Regijsko  tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje 8. – 9. razred
  Državno tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje 8. – 9. razred
  Šolsko tekmovanje – VESELA ŠOLA 4. – 9. razred
  Državno tekmovanje iz znanja nemščine za 9. razred 9. razred
  Šolsko tekmovanje v znanju matematike za priznanje Kenguru 1. – 4. razred
  Državno tekmovanje iz znanja zgodovine 8. – 9. razred
  Državno tekmovanje iz znanja angleščine za 9. razred 9. razred
  Šolsko tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje 5. – 9. razred
  Šolsko tekmovanje v nemški bralni znački 6. – 9. razred
  Šolsko tekmovanje v španski bralni znački 7. – 9. razred
  Državno tekmovanje o okoljskem znanju EKOKVIZ – pisni del 6. – 9. razred
APRIL   Šolsko tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje -Mehurčki 4. – 7. razred
  Regijsko tekmovanje v znanju matematike za Vegova priznanja oz. Kenguru 1. – 9. razred
  Regijsko tekmovanje v znanju fizike za Stefanove priznanje 8. – 9. razred
  Državno tekmovanje o okoljskem znanju EKOKVIZ – ustni del 6. – 8. razred
  Šolsko tekmovanje iz znanja naravoslovja – KRESNIČKA 1. – 2. razred
  Državno tekmovanje – VESELA ŠOLA 4. – 9. razred
  Državno tekmovanje v znanju geografije 6. – 9. razred
  Državno tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje oz. Kenguru 1. – 9. razred
MAJ   Državno tekmovanje v znanju fizike za Stefanovo priznanje 8. – 9. razred
  Državno tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje 8. – 9. razred
  Šolsko tekmovanje v znanju logike Logična pošast 2. – 9. razred
  Ciciveselošolski dan 1. razred
  Državno tekmovanje v znanju logike Logična pošast 2. – 9. razred