ŠOLSKA PREHRANA

Velja za šolsko leto 2022/2023:

V šoli se je možno naročiti na:

– popoldansko malico – namenjena je učencem, ki so vključeni v program podaljšanega bivanja. Odjave in prijave na popoldansko malico so možne vsak teden do četrtka do 8. ure za naslednji teden, razen v primeru izredne odsotnosti.

– kosilo 1. do 7. razredobvezno ga prejemajo učenci, ki so vključeni v program podaljšanega bivanja, nanj pa se lahko prijavijo tudi ostali učenci od 1. do 7. razreda. Prijavijo se lahko na kosilo za cel teden, lahko pa tudi samo za posamezne dneve v tednu. Podrobnejše prijave za kosila (po dnevih) zbiramo ob začetku šolskega leta.

– kosilo 8. do 9. razred – ker šola zaradi prostorskih omejitev ne more zagotavljati kosil za učence 8. in 9. razreda, bodo v dogovoru z Občino Mengeš, ta za njih na voljo v Harmonij (samo v primeru dovolj velikega zanimanja). Cena kosila za učence 8. in 9. razreda, ki jo plačajo starši je 3,40€. Razliko do polne cene kosila v Harmoniji za te učence pokrije Občina Mengeš.

– malico – prejemajo jo vsi prijavljeni učenci od 1. do 9. razreda,

– zajtrk – namenjen je učencem 2. in 3. razreda ter učencem vozačem, ki so vključeni v program jutranjega varstva do 7.30 (ni za učence 1. razreda

JEDILNIK   –  OD 05. 06. 2023 DO  09. 06. 2023   –   38. teden – TURNUS I.

DAN ZAJTRK DOPOLDANSKA MALICA KOSILO POPOLDANSKA MALICA

Pon.,

05. 06.

 

ČOKOLADNI NAMAZ (6,8,7)

POLBEL KRUH (1)

ČAJ SADNI

BUHTELJ Z MARMELADNIM NADEVOM (1,3.7)

MARELICE

ČAS SADNI

PREŽGANKA (3)

SIROV KANELON (1,3,7)

PIRE KROMPIR (7)

ZELJNATA SOLATA

AJDOVA BOMBETA (1)

JABOLČNI SOK

Tor.,

06. 06.

 

MLEČNI RIŽ (7)

ČOKOLADNI POSIP (6,8)

JAGODE

SENDVIČ POLY (1,7)

LIMONADA

OMAKA IZ MLETEGA MESA (1)

NJOKI (1,3,7)

ZELENA SOLATA S PARADIŽNIKOM

PRINCES KROF (1,3,7)

SLANIK (1)

NEKTARINA

Sre.,

07. 06.

CARSKI PRAŽENEC (1,3,7)

MARMELADNI PRELIV

OVSEN KRUH (1)

RIBJI NAMAZ (3,4,7)

ČAJ ZELIŠČNI

FIŽOLOVA JUHA S TESTENINAMI IN  SUHIM MESOM (1,9)

KORUZNI KRUH (1)

SLADOLED (6,8,7)

SADNI SMOOTHIE

Čet.,

08. 06.

KRUHOV ROGLJIČ (1)

KAKAV (1,7,6,8)

KORUZNI KOSMIČI (1)

MLEKO (7)

JAGODE

TELEČJI PAPRIKAŠ (1)

KUS-KUS (1,3)

ZELENA SOLATA S ČIČERIKO

LIMONADA

OREŠČKI MIX (6,8)

Pet.,

09. 06.

 

 

MLEKO (7)

KORUZNI KOSMIČI (1)

BANANA

SIROV BUREK (1,7)

ŠS: NAVADNI JOGURT (7)

TESTENINE – SVEDRČKI (1)

TUNINA OMAKA (7)

SIR ZA POSIP (7)

ZELENA SOLATA S KORUZO

ČEŠNJE

MAKOVA

ŠTRUČKA (1)

VITAMINSKI SOK

 

JEDILNIK   –  OD 12. 06. 2023 DO  16. 06. 2023   –   39. teden – TURNUS II.

DAN ZAJTRK DOPOLDANSKA MALICA KOSILO POPOLDANSKA MALICA

PON.,

12. 06.

VMEŠANO JAJCE (3)

ČRN KRUH (1)

ČAJ

OVSEN KRUH (1)

GOVEJA SALAMA

KISLE KUMARICE

SADNI ČAJ

PIŠČANČJI DUNAJSKI ZREZEK1,3,7

PIRE KROMPIR7

ZELENA SOLATA Z RADIČEM

LUBENICA

NAVADNI TEKOČI JOGURT EGO7

ŽEMLJA1

TOR.,

13.06.

KORUZNI KRUH (1)

SIRNI NAMAZ (7)

ČAJ ZELIŠČNI

KOSMIČI – GRANOLA (1,6,8)

MLEKO (7)

JAGODE

JUHA Z REZANCI (1)

MESNA LAZANJA (1,3,7)

SOLATA IZ MLADEGA ZELJA

S FIŽOLOM

JABOLČNA PITA (1,3,7)

POMARANČNI SOK

SRE.,

14. 06.

ČOKOLADNI

KOSMIČI1

MLEKO7

KORUZNA ŽEMLJA (1)

TOPLJENI SIRČEK7

REDEČA PAPRIKA

LIMONADA

TELEČJA OBARA Z ŽLIČNIKI (1,9)

POLBEL KRUH (1)

PALAČINKE S ČOKOLADNIM NADEVOM1,3,7

POLŽEK SIROV1,7

NEKTARINA

ČET.,

15. 06.

PROSENA KAŠA NA MLEKU1,7

CIMETOV POSIP1,7,8

FRANCOSKI ROGLJIČ Z MARMELADO (1,3,7)

ČAJ

ČEŠNJE

PIŠČANČJI ZREZEKI V NARAVNI OMAKI Z DODATKOM SVEŽEGA TIMIJANA1

GLUHI ŠTRUKLJI1,7

MEŠANA SOLATA Z DODATKOM REDKVICE

MALINOVEC

SADNO-ŽITNA REZINA MARELICA(1)

PET.,

16. 06.

 

MEŠANO SEZONSKO SADJE

PREPEČENEC1

POLBEL KRUH (1)

PAŠTETA TUNINA1,4,7

VITAMINSKI NAPITEK

PEČENI SIR ZA ŽAR1,7

PRAŽEN KROMPIR

MOTOVILEC Z JAJACEM (3)

SLADOLED MAKSIM- BOROVNICA,3,7,8

MLEČNI ROGLJIČ (1)

ČOKOLADNI MLEKO (6,8,7)

Kuhinjsko osebje si pridržuje pravico do spremembe jedilnikov v izrednih primerih.

V času kosila bodo učenci imeli vedno na voljo vodo v vrčih.

Alergeni so navedeni v dokumentu, ki je priloga jedilnika. 

1. Žita, ki vsebujejo gluten, zlasti: pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali njihove križane vrste in proizvodi iz njih
2. raki in proizvodi iz njih;
3. jajca in proizvodi iz njih;
4. ribe in proizvodi iz njih;
5. arašidi (kikiriki) in proizvodi iz njih;
6. zrnje soje in proizvodi iz njega;
7. mleko in mlečni proizvodi (ki vsebujejo laktozo);
8. oreški, in sicer: mandlji ,lešniki, orehi , indijski oreščki, ameriški orehi;
9. brazilski oreščki pistacija makadamija ali orehi Queensland ter proizvodi iz njih;
10. listna zelena in proizvodi iz nje;
11. gorčično seme in proizvodi iz njega;
12. sezamovo seme in proizvodi iz njega;
13. žveplov dioksid in sulfiti v koncentraciji več kot 10 mg/kg ali 10 mg/l glede na skupni SO 2;
14. volčji bob in proizvodi iz njega;
15. mehkužci in proizvodi iz njih.

Dietne obroke prehrane lahko prejema samo učenec, ki bo prinesel ustrezno zdravstveno dokumentacijo z zdravniškimi napotki.

Organizacijo šolske prehrane, pravico učencev do subvencije za šolsko prehrano, višino subvencije, pogoje in postopek za dodeljevanje določa Zakon o šolski prehrani. Prehrano starši otroku zagotovite z izpolnjenim in s podpisanim obrazcem Prijava učenca na šolsko prehrano, praviloma meseca junija za naslednje šolsko leto.

Nekaj najpomembnejših informacij, ki zadevajo prehrano:

1. Ceno šolske malice določi minister za izobraževanje in za šolsko leto 2022/2023 znaša 0,90 EUR.
2. Subvencioniranje šolske prehrane

Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku. Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo kriterije. Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo. Več informaciji o subvencioniranju prehrane si lahko preberite TUKAJ.

3. Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih.
4. Prehrana se obračuna vsak mesec za nazaj, in sicer za obdobje od prvega do zadnjega dne v mesecu. Učenci dobijo položnice v šoli, po pošti ali v obliki eRačuna.
5. Vodja šolske prehrane objavlja jedilnike na javnem mestu v šoli in na šolski spletni strani.
6. V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za čas odsotnosti učenca. Prehrano se odjavi do 8.30 ure, kasnejša odjava zaradi elektronskega vodenja evidence NI MOŽNA.
Prehrano lahko odjavite:
  • preko eAsistenta (priporočeno)
  • na tel.: 01 724 76 17 (Nuša Zakrajšek)
  • po elektronski pošti prehrana.osmenges @ gmail.com (naslov je namenjen IZKLJUČNO za odjavo prehrane). V sporočilu NUJNO navedite: ime, priimek in razred učenca, obroke (dieta) za katerega odjavljate prehrano, čas odsotnosti, vaš ime in priimek.

POMEMBNO: Če je bila odjava prehrane podana do 8.30 ure, velja odjava z  istim dnem oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. V primeru, da je učenec, ki ima prehrano subvencionirano, odsoten in prehrana zanj ni bila odjavljena, se obračuna polna cena obroka. 

7. Starši oz. zakoniti zastopniki otroka se kot naročniki šolske prehrane obvežejo, da bodo redno in pravočasno poravnali stroške prehrane, tako da bi lahko šoli omogočili normalno finančno poslovanje in da bi se izognili neprijetnostim (npr. ukinitev kosila ali popoldanske malice) ter dodatnim stroškom pri izterjavi. Vse finančne zadeve v zvezi s prehrano ureja Nuša Zakrajšek, tel.: 01 724 76 17Naloge organizatorja šolske prehrane opravlja Nina Urh, tel.: 01 724 76 18, nina.urhova@gmail.com. 

Naša šola je vključena v šolsko shemoŠolska shema pomeni sistem razdeljevanja sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov v šolah ob finančni pomoči Evropske skupnosti in Republike Slovenije pri spodbujanju porabe svežega sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov v prehrani učencev v osnovnih šolah. Njen namen je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri otrocih (ki povečuje tveganje za bolezni sodobnega časa). Evropska unija je državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov učencem, pri čemer pa je velik poudarek tudi na izobraževalnih in promocijskih aktivnostih.