JUTRANJE VARSTVO

Za učence razredne stopnje je organizirano jutranje varstvo od 6. ure do začetka pouka. V jutranje varstvo se vključijo učenci od 1. do 3. razreda, za katere ste starši na začetku leta najavili zgodnejši prihod v šolo. Za učence 1. razreda je vključitev v skladu z zakonom brezplačna. Učenci razredne stopnje se lahko po pouku vključijo v oddelke podaljšanega bivanja.

 

ponedeljek

 

torek

 

sreda

 

četrtek

 

petek

 

6.00 – 7.00 Nika Kosec Blaž Cotman Nika Kosec Blaž Cotman Nika Kosec
7.00 – 8.20 Jana Dolenc Jana Dolenc Jana Dolenc Jana Dolenc Jana Dolenc

7.00 – 7.50

hodnik prvošolci, uč. 13, 14

Jasna Kalan I

Nataša Štebe II

Majda Hočevar Pleško I

Kristina Šegel II

Mojca Jontes I

Anja Repnik II

Janja Gonza I

Špela Štebe II

Katja Kušar I

Darinka Vode II

7.00 – 8.20

hodnik 2., 3. r in uč. 9, 10

Nina Kržič Mateja Banko Simona Hrovat Tjaša Repnik Kunilo Špela Flajnik

7.25 – 8.20

hodnik 2., 3. r in uč. 9, 10

Martina Š. Povšnar  I

Simona Tučman  II

 

Vida Remškar   Helena Repanšek  

7.20 – 8.20

1. nadstropje

Vanja Abram Mojca Ulaga Mojca Ulaga Darja Kruljec Anja Zof

7.50 – 8.20

hodnik uč. 13, 14

Aleša Vogrinc Marta Narobe   Tevž Globokar Urška Mihajloska