ŠOLA V NARAVI

Izvedli bomo šole v naravi od 2. do 7. razreda. Letno šolo v naravi s tečajem plavanja (LŠN) in zimsko šolo v naravi s tečajem smučanja (ZŠN) bomo izvedli sami (celotna izvedba programa in učitelji šole), ostale šole v naravi pa bomo izvedli v sodelovanju s Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD).

 

O vsaki šoli v naravi bomo pripravili obvestilo s stroški in vsemi drugimi pomembnimi informacijami. Za vsako šolo vas bomo obvestili tudi o možnosti in načinu subvencioniranja. Obvestila na papirju bodo učenci prinesli domov.

 

Predvidene šole v naravi v šolskem letu 2022/2023

 

2. a in 2. c 06. 03. do 08. 03. 2023 CŠOD Medved, tematski CŠOD: Izidor ovčice pasel
2. b in 2. č 08. 03. do 10. 03. 2023 CŠOD Medved, tematski CŠOD: Izidor ovčice pasel
3. a in 3. b 29. 05. do 02. 06. 2023 LŠN – Debeli rtič
3. c, 3. č in 3. d 05. 06. do 09. 06. 2023 LŠN – Debeli rtič
4. a in 4. b 16. 01. do 20. 01. 2023 ZŠN – Mariborsko Pohorje
4. c in 4. č 23. 01. do 27. 01. 2023 ZŠN – Mariborsko Pohorje
5. a in 5. č 17. 10. do 21. 10. 2022 CŠOD Radenci: športni teden: Malo po reki, cesti in travnikih
5. b in 5. c 24. 10. do 28. 10. 2022 CŠOD Fara: tematski teden: Rafting, adrenalinski park
6. a in 6. č 12. 12. do 16. 12. 2022 CŠOD Škorpijon: Naravoslovna šola v naravi
6. b in 6. c 19. 12. do 23. 12. 2022 CŠOD Škorpijon: Naravoslovna šola v naravi
7. c in 7. č 10. 10. do 14. 10. 2022 CŠOD Kranjska Gora: Športna šola v naravi
7. a in 7. b 17. 10. do 21. 10. 2022 CŠOD Planica: Športna šola v naravi

 

Več o dejavnostih in programih dnevnih in tedenskih centrov, ki izvajajo programe v okviru Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, lahko najdete na www.csod.si.