INTERESNE DEJAVNOSTI

Obogativne dejavnosti bomo tudi v letošnjem šolskem letu izvajali glede na epidemiološko situacijo v državi. Na začetku šolskega leta bomo zbrali prijave, v nadaljevanju pa vas bomo podrobneje obveščali in podali natančnejša navodila. Izvedli bomo dejavnosti, za katere bo dovolj zanimanja in jih bo možno izvesti ob upoštevanju navodil MIZŠ in zdravstvene stroke.

V tabeli si lahko ogledate ponudbo interesnih dejavnosti (krožkov), ki jih nameravamo izvajati v letošnjem šolskem letu. Izvajali jih bomo, če bo dovolj prijavljenih učencev, o čemer bodo učenci obveščeni. Interesne dejavnosti so za učence brezplačne in jih izvajajo naši strokovni delavci, nekatere pa tudi naši zunanji sodelavci.

Doma preglejte ponudbo in se odločite, če bi vaš otrok želel obiskovati katero od dejavnosti (obkrožite številko pri dejavnosti). Priporočamo, da otrok izbere dejavnosti, ki ga res zanimajo in jih bo z veseljem obiskoval. Dodatno pa priporočamo, da presodite (glede na otrokove druge obveznosti), koliko interesnih dejavnosti izbere, da otrok ne bo preobremenjen. Večina interesnih dejavnosti se bo začelo izvajati z začetkom oktobra. Učenci bodo o  pričetku obveščeni (na spletni strani, na oglasni deski….).