PODALJŠANO BIVANJE

Učenci razredne stopnje se lahko po pouku vključijo v oddelke podaljšanega bivanja. Učence morajo starši iz podaljšanega bivanja prevzeti do 17.00 ure.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole za varnost, otroka prevzamejo starši ali oseba, ki so jo za to pooblastili ob napovedanem času, otrok sam pa lahko podaljšano bivanje zapusti le s pisno privolitvijo staršev.

OPB UČITELJ/-ICA UČILNICA UČENCI
OPB 1 Mateja Banko P11 1. a
OPB 2 Špela Jeglič P12 1. b
OPB3 Janja Jeraj, Hana Jereb 11 1. c
OPB 4 Rok Remic 12 1. č
OPB 5 Anja Urh 14 2. a
OPB 6 Špela Colnar 16 2. b
OPB 7 Ana Kapun Ugrinovska 15 2. c
OPB 8 Jure Trček 18 2. č
OPB 9
Andrej Lah
13 2. d
OPB 10 Vesna Katarinčič 10 3. a, 5. a
OPB 11

Špela Štebe PON

Klemen Matkovič TOR, SRE, PET

Urška Petek ČET

19 3. b, 5. b
OPB 12 Roman Kralj 20 3. c, 5. c
OPB 13

Anja Zof

Majda Hočevar Pleško, Kristina Šegel PET

17
3. č, 5. č
OPB 14

Katja Krošelj PON, SRE, PET

Anja Repnik, Mojca Jontes TOR

Katarina Pirnat ČET

9
4. a, 4. č
 
 
OPB 15

Maja Sršen PON

Simon Podboršek, Marija Medvešek TOR

Jana Dolenc SRE, ČET

Manca Bernot PET

25
4. b, 4. c