SEJEMO, SADIMO V EKOCI PROJEKTU

V 1. č sodelujemo v vseslovenskem gibanju Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen, gibanje za ohranjanje slovenskih semen in povečanje samooskrbe pod vodstvom Ekoci – eko civilne iniciative Slovenije in Združenja za trajnostno prihodnost.

Zaenkrat smo premajhni, da bi zmogli sami vzgajati in oskrbovati semena ter sadike.

Sodelujemo zaradi pridobivanja primernega odnosa do rastlin v naši deželi.

Skupaj smo raziskovali, opazovali in se čudili ob vzniklih rastlinah. Spoznali smo, da vzgoja rastlin ni enostavna. Le iz malo semen zraste mlada rastlina in le pod posebnimi pogoji.

Spotoma smo pridobili zavedanje o pomenu avtohtonih semen in rastlin okoli nas ter med drugim tudi do žuželk, ki živijo z nami.

Z velikim pričakovanjem smo delali, sadili. Zdaj spremljamo rast naših posejanih ali posajenih rastlin.

Kaj vse smo počeli:

  1. Zbirali, prepoznavali, razvrščali in sejali smo semena dreves.
  2. V zemljo smo posejali različna semena zelišč in cvetlic.
  3. Naredili smo mini zeliščni kotiček. Zdaj skrbimo za posajeno, opazujemo rast in preizkušamo različna zelišča.
  4. Posejali smo semena in peške različnih dreves. Le malo semenom je uspelo vzkliti. Zdaj spremljamo rast najmlajše jelke.
  5. Posadili smo španski bezeg, potoniko, hortenzijo.

Navdušeno opazujemo in preizkušamo.

Zahvaljujemo se za pomoč roditeljem, ki so nam pomagali s semeni, sadikami, kamenjem in zemljo.

Kristina Šegel in Anja Repnik

SREČUJEMO DRUGE, SOUSTVARJAMO IN SE SKUPAJ UČIMO

Med letom smo izkoristili trenutke za soustvarjanje in druženje z drugimi skupinami, delavci šole in ostalimi Mengšani.

MALI USTVARJALCI

Med letom veliko ustvarimo tako gibalno, plesno, dramsko, kot glasbeno in pevsko.

Mali ustvarjalci so na več likovnih natečajih v različnih tematikah: (moj junak, medeni izdelki, objem, pogled skozi okno) sodelovali s številnimi slikovitimi kreacijami in tudi drugače.

Ustvarjali smo na različne načine. Svoja občutenja smo izražali ob zvokih glasbil, skladbah preko glasbenega jezika, plesa in dramatizacij. Ob tem smo se družno veselili in se radostili.

 Kristina Šegel

MALI RAZISKOVALCI IN  ŠPOTNIKI

Veliko spretnosti in novih moči smo pridobili v športni dvorani ter potepanjih, raziskovanjih  in igrah v naravi.