Uporaba novih metod pri pouku slovenskega jezika in glasbe v 1. in 2. razredu

 

20191011_080835

 

V 1. č in 2.č sta se učiteljici Anja Repnik in Urška Mihajloska odločili, da v pouk vneseta nove metode. Učence želita s spoznavanjem novih kultur (med njimi tudi bolgarske) bolj motivirati za delo pri pouku slovenskega jezika in glasbene umetnosti.

V septembru so se učenci v obeh razredih srečali z bolgarskimi pravljicami. Prvošolci so pravljico o prehitrem ježu tudi ilustrirali, razredničarka pa je njihove ilustracije odnesla njihovim vrstnikom v Trojan, v Bolgarijo.

Drugošolci so svojim vrstnikom napisali in narisali pismo, v katerem so se na kratko predstavili. Nekateri so se opogumili in zapisali nekaj besed tudi v angleščini. Naučili so se ples Izak, Jakob, Abraham. Posnetek je razredničarka odnesla učencem v bolgarsko šolo.

 

 

V Bolgariji, v mestu Trojan, na SU Vasil Levski, sta učiteljici bolgarskim učencem predali risbice svojih učencev. Učenci so jima prebrali bolgarsko pravljico o tekmovanju ježa in zajca in poslušali slovensko ljudsko Pet bratov. Skupaj so zaplesali bolgarsko horo in zapeli pesem Borjano, Borjanke. Učiteljici sta jih naučili slovenski ljudski ples in pesem Izak, Jakob, Abraham. Ko so odhajali iz male telovadnice, so si jo nekateri otroci že sami prepevali.

 

Uporaba novih metod pri športu

V okviru projekta sta učiteljici športa Petra Berdajs in Judita Rančigaj želeli  preizkusiti, kako nove metode poučevanja pri športu ter medgeneracijsko povezovanje učenk predmetne in razredne stopnje vplivata  na motiviranost učenk za sodelovanje pri predmetu šport.

Za medgeneracijsko sodelovanje sta povabili učenke 9. b razreda ter učenke/učence 3. č, ki so se skupaj naučili slovenski ljudski ples Ob bistrem potoku je mlin. Navdušenje je bilo obojestransko in vsi so si še želeli takšnega sodelovanja. Ples bosta učiteljici predstavili tudi na Portugalskem, kamor odhajata novembra.

slika1

 

Za vsebino ples sta pripravili še metodo opazovanja in posnemanja, kjer sta učencem/učenkam različnih starostnih skupin na steno projecirali prikaz plesa, ki so ga učenci po svojih sposobnostih čim bolj natančno posnemali. Odziv je bil pričakovan, najbolj pa so se pri tem zabavali mlajši učenci/učenke od 5. do 7. razreda.

slika2

 

slika2a

Preverili sta tudi motivacijo učenk 8. razreda za učenje plesa Cha-cha pri klasičnem poučevanju frontalno, vendar sta pri izboru glasbe za učenje uporabili aktualno glasbo za mlade (Seniorita).

slika3a

V svoj projekt sta vključili tudi intervalno metodo, tako imenovano tabato, s katero povečujemo telesne zmogljivosti, za katere porabimo le 4 minute. To metodo sta uporabili pri različnih starostnih skupinah, da bi ugotovili njihov odziv na tovrstni način vadbe, ki je po svoji naravi precej naporen, intenziven.

slika4

Preizkusili sta še znano metodo štafetne igre v nekoliko dodelani obliki, ki sta jo poimenovali Suhi biatlon, kjer učenci poleg nalog (zadevanje cilja iz različnih položajev) opravijo še kazenski krog v primeru neuspešnega zadetka. Tudi to metodo sta uporabili v različnih razredih in pričakovano so bili najbolj navdušeni mlajši (do 6. razreda).

slika5

 

Uporaba novih metod pri pouku matematike in računalništvu

Nove metode v učilnicah preizkušata Sašo Božič in Tevž Globokar.

Za učence 3. razreda sta pripravila preverjanje znanja poštevanke. V 3.č je učitelj preveril predznanje svojih učencev in pridobil podatke o njihovem odnosu do poštevanke in njenega pomena za naše življenje. Enak preizkus bodo naredili tudi v enem izmed preostalih 3. razredov. Oboje bo predstavljalo začetno stanje, ponovno pa bodo učenci na vprašalnik odgovorili proti koncu projekta, ko nas bodo zanimale predvsem razlike med dvema oddelkoma v odnosu do poštevanke in njenem poznavanju.

Drugi del projekta je bil prenos uradnih NPZ-jev matematike (6. in 9. razred) v spletno aplikacijo. Slednjo bodo reševali učenci naše in Tallinnske šole. Rezultati bodo predstavljali temelj primerjave ravni znanja matematike med šolama. Kljub omejenosti tovrstnega preizkusa, ki je prilagojen slovenskemu učnemu načrtu, bodo rezultati in povzetki za nas zanimivi.
 Aplikacija omogoča kakovostno in učinkovito delo na fazah učnega procesa utrjevanje, preverjanje in tudi ocenjevanje znanja. Pogoj za njeno uspešno uporabo je zadovoljiva računalniška/digitalna pismenost, ki pa se najlažje razvija ravno ob uporabi tovrstnih orodij.
Aplikacijo bodo lahko uporabljali tudi ostali učitelji.