Uporaba novih metod pri pouku slovenskega jezika in glasbe v 1. in 2. razredu

 

 

V 1. č in 2.č sta se učiteljici Anja Repnik in Urška Mihajloska odločili, da v pouk vneseta nove metode. Učence želita s spoznavanjem novih kultur (med njimi tudi bolgarske) bolj motivirati za delo pri pouku slovenskega jezika in glasbene umetnosti.

V septembru so se učenci v obeh razredih srečali z bolgarskimi pravljicami. Prvošolci so pravljico o prehitrem ježu tudi ilustrirali, razredničarka pa je njihove ilustracije odnesla njihovim vrstnikom v Trojan, v Bolgarijo.

Drugošolci so svojim vrstnikom napisali in narisali pismo, v katerem so se na kratko predstavili. Nekateri so se opogumili in zapisali nekaj besed tudi v angleščini. Naučili so se ples Izak, Jakob, Abraham. Posnetek je razredničarka odnesla učencem v bolgarsko šolo.

 

 

V Bolgariji, v mestu Trojan, na SU Vasil Levski, sta učiteljici bolgarskim učencem predali risbice svojih učencev. Učenci so jima prebrali bolgarsko pravljico o tekmovanju ježa in zajca in poslušali slovensko ljudsko Pet bratov. Skupaj so zaplesali bolgarsko horo in zapeli pesem Borjano, Borjanke. Učiteljici sta jih naučili slovenski ljudski ples in pesem Izak, Jakob, Abraham. Ko so odhajali iz male telovadnice, so si jo nekateri otroci že sami prepevali.

 

Uporaba novih metod pri športu

V okviru projekta sta učiteljici športa Petra Berdajs in Judita Rančigaj želeli  preizkusiti, kako nove metode poučevanja pri športu ter medgeneracijsko povezovanje učenk predmetne in razredne stopnje vplivata  na motiviranost učenk za sodelovanje pri predmetu šport.

Za medgeneracijsko sodelovanje sta povabili učenke 9. b razreda ter učenke/učence 3. č, ki so se skupaj naučili slovenski ljudski ples Ob bistrem potoku je mlin. Navdušenje je bilo obojestransko in vsi so si še želeli takšnega sodelovanja. Ples bosta učiteljici predstavili tudi na Portugalskem, kamor odhajata novembra.

 

Za vsebino ples sta pripravili še metodo opazovanja in posnemanja, kjer sta učencem/učenkam različnih starostnih skupin na steno projecirali prikaz plesa, ki so ga učenci po svojih sposobnostih čim bolj natančno posnemali. Odziv je bil pričakovan, najbolj pa so se pri tem zabavali mlajši učenci/učenke od 5. do 7. razreda.

 

Preverili sta tudi motivacijo učenk 8. razreda za učenje plesa Cha-cha pri klasičnem poučevanju frontalno, vendar sta pri izboru glasbe za učenje uporabili aktualno glasbo za mlade (Seniorita).

V svoj projekt sta vključili tudi intervalno metodo, tako imenovano tabato, s katero povečujemo telesne zmogljivosti, za katere porabimo le 4 minute. To metodo sta uporabili pri različnih starostnih skupinah, da bi ugotovili njihov odziv na tovrstni način vadbe, ki je po svoji naravi precej naporen, intenziven.

Preizkusili sta še znano metodo štafetne igre v nekoliko dodelani obliki, ki sta jo poimenovali Suhi biatlon, kjer učenci poleg nalog (zadevanje cilja iz različnih položajev) opravijo še kazenski krog v primeru neuspešnega zadetka. Tudi to metodo sta uporabili v različnih razredih in pričakovano so bili najbolj navdušeni mlajši (do 6. razreda).

 

Uporaba novih metod pri pouku matematike in računalništvu

Nove metode v učilnicah preizkušata Sašo Božič in Tevž Globokar.

Za učence 3. razreda sta pripravila preverjanje znanja poštevanke. V 3.č je učitelj preveril predznanje svojih učencev in pridobil podatke o njihovem odnosu do poštevanke in njenega pomena za naše življenje. Enak preizkus bodo naredili tudi v enem izmed preostalih 3. razredov. Oboje bo predstavljalo začetno stanje, ponovno pa bodo učenci na vprašalnik odgovorili proti koncu projekta, ko nas bodo zanimale predvsem razlike med dvema oddelkoma v odnosu do poštevanke in njenem poznavanju.

Drugi del projekta je bil prenos uradnih NPZ-jev matematike (6. in 9. razred) v spletno aplikacijo. Slednjo bodo reševali učenci naše in Tallinnske šole. Rezultati bodo predstavljali temelj primerjave ravni znanja matematike med šolama. Kljub omejenosti tovrstnega preizkusa, ki je prilagojen slovenskemu učnemu načrtu, bodo rezultati in povzetki za nas zanimivi.
 Aplikacija omogoča kakovostno in učinkovito delo na fazah učnega procesa utrjevanje, preverjanje in tudi ocenjevanje znanja. Pogoj za njeno uspešno uporabo je zadovoljiva računalniška/digitalna pismenost, ki pa se najlažje razvija ravno ob uporabi tovrstnih orodij.
Aplikacijo bodo lahko uporabljali tudi ostali učitelji.

 

Interesna dejavnost Mali raziskovalci

Pri interesni dejavnosti Mali raziskovalci smo z učenci raziskovali življenjski prostor živali in rastlin v okolici naše šole, Oš Mengeš in izdelali album živali in rastlin.

Naša šola ima čudovito lokacijo. V zelenem okolju, ob robu gozda, ob vznožju hriba. V bližini so travnate površine in potok Pšata. Lahko smo veseli in srečni, ker imamo pred pragom šole učilnico v naravi, v kateri smo našli najrazličnejše živali in rastline. Nekaj smo jih zbrali v našem albumu. Album bomo podarili otrokom v šoli v Granadi.

Pst! Pst! Prisluhni kdo se oglaša…. Poglej gor in opazil boš kako škrlatno pisani so jesenski listki na drevesih……..Mh, mh….. povohaj cvet nežne vijolice, ki raste ob robu gozda……

»Našo Zemljo vsi spoštujmo, občudujmo in varujmo…..od poletja do pomladi vsi ljudje jo imejmo radi!«

 

Mali raziskovalci

Majda Hočevar Pleško

Marija Medvešek

 

 

Uporaba novih metod pri pouku angleščine

V okviru Erasmus projekta poteka v šolskem letu 2019/2020 in bo potekalo tudi v prihodnjem šolskem letu sodelovanje s šolo Pärnu Raeküla Kool iz mesteca Parnu v Estoniji.

S projektom želiva učiteljici Tatjana Knežević in Janja Gonza obogatiti pouk učenja angleščine z metodami, pri katerih bodo učenci aktivnejši. V pouk bova vključili samostojno delo z novim besedilom. Z uporabo tabele za dejavnosti pred, med in po branju bova vodili aktivnosti učencev med učenjem. Ob tem bodo pridobili vzorčni model za učenje, ki ga bodo lahko s pridom uporabljali tudi pri učenju doma.

Učencem bova pri pouku v razredu in v okviru dodatne strokovne pomoči omogočili temeljitejše učenje zapisa in izgovorjave angleških besed, kar bo še posebej dragoceno za vse učence, ki imajo na tem področju težave. Tudi v Angliji je zelo uveljavljena Orton-Gillingham metoda, ki pomaga otrokom z disleksijo pri učenju branja in pisanja. Metoda temelji na povezovanju grafemov z ustreznimi  fonemi.

Med našimi in estonskimi učenci bo potekala komunikacija v angleškem jeziku, ob čemer bodo otroci v obeh državah pridobivali sposobnosti za komunikacijo v tujem jeziku in se ob tem otresli morebitnih nepotrebnih barier.