Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) v 1. in 2. odstavku 36. člena (brezplačana malica in kosilo) uveljavlja pravico do subvencije malice in kosila v višini polne cene malice in kosila za obdobje od 1. septembra do 31. decembra 2023 za prizadete v poplavah. Do subvencije so upravičeni učenci družin, ki jim je Center za socialno delo (CSD) zaradi škode, ki jim nastala zaradi poplav, izdal Odločbo o izredni socialni pomoči. Stroške malic in kosil bo kril proračun Republike Slovenije.

Za uveljavitev subvencije morate starši:

  • Najprej na CSD zaprositi za Odločbo o izredni socialni pomoči zaradi škode, ki vam je nastala zaradi poplav na podlagi 38. člena ZIUOPZP. Na CSD bodo po tem interventnem zakonu začeli izdajati odločbe predvidoma konec septembra. Več informacij o tem dobite na CSD.
  • V kolikor ste že dobili odločbo o izredni socialni pomoči, ki jo je CSD izdal v avgustu bodite pozorni, da je iz zapisa v izreku ali obrazložitvi mogoče ugotoviti, da gre za upravičenost do izredne denarne socialne pomoči za sanacijo po poplavah ali plazovih v avgustu 2023 (ker takrat še ni veljal ta zakon)
  • Ko dobite Odločbo o izredni socialni pomoči izpolnite Vlogo za subvencionirano prehrano, ki jo preneste TUKAJ. (otrok jo lahko dobi tudi v tajništvu)
  • Na šolo pošljete izpolnjeno vlogo in ji kot prilogo priložite kopijo Odločbe o izredni socialni pomoči,
  • Ni pomembno kdaj vlogo oddate šoli ker ste do subvencije upravičeni za celotno obdobje od 1. septembra do 31. decembra, paziti morate le, da vlogo za Izredno socialno pomoč na CSD oddate do 31. decembra 2023.
  • Po oddaji vloge in odločbe vam bomo izstavili poračun že plačane malice in kosila in vam plačane malice in kosila od 1. septembra naprej knjižili kot dobroimetje do porabe teh sredstev. Subvencije pred prejemom Odločbe o socialni pomoči ne moremo urediti, ker za to nimamo pravne podlage.

Povazava na Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023